Logo Akademicki klub żeglarski AGH

Akademicki Klub Żeglarski
AGH

Nauczyciel Żeglowania PZŻ 2022

14-22.05.2022 (9 dni)

Masz w sobie pierwiastek dydaktyka? Chcesz przekazywać swoją wiedzę żeglarską dalej? A może po prostu chciałbyś doszlifować swoje umiejętności do perfekcji? Serdecznie zapraszamy Cię na kurs uprawniający do uzyskania stopnia Nauczyciela Żeglowania PZŻ. Kurs odbędzie się w dniach 14-22 maja 2022 tak, abyś mógł wykorzystać swoją wiedzę w praktyce już podczas najbliższego sezonu żeglarskiego!

Stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ uprawnia do

 • praktycznego nauczania żeglarstwa w ramach zorganizowanego szkolenia na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie, pod nadzorem Kierownika Wyszkolenia Żeglarskiego,
 • prowadzenia teoretycznych i praktycznych zajęć ogólnożeglarskich.

 

W praktyce uzyskanie stopnia Nauczyciela Żeglowania to najlepsza okazja do: udoskonalenia umiejętności manewrowania jachtem śródlądowym, poznania tajników dydaktyki i pedagogiki nauczania oraz pierwszy krok do pozostania Instruktorem Żeglarstwa PZŻ.

To także jedyna okazja, aby przećwiczyć rzeczy, na które nie było czasu podczas kursu Żeglarza Jachtowego np. prace bosmańskie, manewry portowe pod żaglami, czy żeglugę po zmierzchu.

Szkolenie zostanie poprzedzone sprawdzianem wstępnym (zobacz: wymagania)

Kurs składać się będzie z dwóch części:

 • unifikacyjnej, mającej na celu wyrównanie poziomu kursantów, doskonalenie techniki oraz uzupełnienie wiedzy teoretycznej.
 • nauczycielskiej, w której kursanci będą uczyli się jak nauczyć poprawnego wykonywania danych manewrów i w jaki sposób przekazywać wiedzę.

 

Kurs na Nauczyciela Żeglowania nie ma sztywnego podziału na część teoretyczną i praktyczną. Zajęcia teoretyczne odbywają się zarówno na jachcie, jak i w sali, płynnie przeplatając się z ćwiczeniami praktycznymi. Kursanci sami przygotowują wykłady z danych działów żeglarstwa i biorą aktywny udział w dyskusji na zadane tematy.
Całość kursu prowadzona jest na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.

Szczegóły

 • Termin: 14-22 maja 2022 (9 dni)
 • Akwen: Szlak Wielkich Jezior Mazurskich, J. Ryńskie
 • Port początkowy: Port Bocianie Gniazdo, Ryn
 • Port końcowy: Port Bocianie Gniazdo, Ryn

Wymagania

 • ukończenie 18. roku życia,
 • posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
 • posiadanie stopnia żeglarza jachtowego lub wyższego stopnia żeglarskiego,
 • zdanie z wynikiem pozytywnym sprawdzianu dopuszczającego z wiedzy teoretycznej i umiejętności manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku w zakresie odpowiadającym egzaminowi na patent żeglarza jachtowego przed komisją egzaminacyjną PZŻ,
 • posiadanie umiejętność pływania potwierdzonej odpowiednim dokumentem albo oświadczeniem własnym

Koszty

Opłata obejmuje

 • zakwaterowanie na jachcie
 • szkolenie praktyczne,
 • szkolenie teoretyczne,
 • opiekę instruktora,
 • opłatę portową
 • paliwo do silnika

Opłata nie obejmuje

 • kosztów dojazdu,
 • wyżywienia: 50zł/dzień*
 • opłaty egzaminacyjnej i patentowej,

* Opłata obejmuje 3 posiłki dziennie w restauracji portu Bocianie Gniazdo w Rynie. Ze względu na organizację kursu nie przewidujemy opcji samodzielnego wyżywienia.

Koszt egzaminu i wydania patentu

 • Egzamin 320 zł,
 • Wydanie patentu 50 zł

Opłata jest wnoszona w dniu egzaminu do sekretarza Komisji Egzaminacyjnej. Nie przysługują zniżki dla osób poniżej 26 roku życia.

Formularz rejestracyjny

Jeśli jesteś zdecydowany/a wypełnij poniższy formularz:

Skip to content